Smittevern og persontall i kirkene


Fra 23. februar  gjelder nye regler i kirkene; vi kan igjen ha flere personer i kirkene! 

 

Det skal være trygt å komme til arrangement i kirken! Her finner du oppdatert informasjon om smittevern ved gjennomføring av  begravelser i kirkene i Molde:

Nye nasjonale regler blir informert om fredag 19 februar. Våre regler som følge av dette, er oppdatert med virkning fra 23.02.2021. 

Gudstjenester, begravelser og andre arrangement vil kunne gjennomføres med inntil 100 deltakere innendørs i kirker og menighetshus dersom det er mulig å holde avstandskravet på 1 meter (2 meter ved allsang i lokalene) og det er faste tilviste plasser. Vi vil derfor vise dere hvor dere kan sitte når dere kommer til kirken.  

I praksis er dette hos oss kun mulig i Molde domkirke. I de øvrige kirkene er det satt et lavere persontall, se oversikt nedenfor.

Aktiviteter for barn- og unge vil også bli gjennomført innenfor gjeldende smittevernregler. Vi følger trafikklysmodell som i skolene og smitteverntiltakene vil bli fler og sterkere avhengig av smittesituasjonen i kommunen. 

Vanlig regler om renhold/hygiene gjelder, og personer med symptomer på luftveisinfeksjoner skal ikke delta.

Regjeringens regler om antall som kan delta i arrangment i kirkene er 100 personer.  Om vi blir for mange i kirkene klarer vi likevel ikke å opprettholde 1 meters avstand (2 meter ved sang) og det er derfor satt lavere persontall i de minste kirkene.. Nedenstående persontall er besøkende i tillegg til kirkens betjening.

NB. Normaltallene er beregnet ut fra enkeltpersoner med 1 (2) meter mellom hver. I kirker med normaltall mindre enn 50 vil det derfor kunne være mulig å slippe inn fler dersom det er mange hustandsmedlemmer som kommer sammen.

Molde domkirke: 100 personer
Røbekk kirke: 50 personer
Kleive kirke: 50 personer
Røvik kirke: 40 personer
Veøy kyrkje, Sølsnes: 45 personer
Nesset kirke: 60 personer
Sira kyrkje: 30 personer
Vistdal kyrkje: 20 personer
Eikesdal kyrkje: 16 personer
Otrøy kyrkje, 50 personer
Nord-Heggdal kapell, 38 personer
Sekken kirke, 25 personer
Nordbyen kirke, 60 personer

NB. Som følge av krav fra myndighetene (Covid-19-forskriftens §13) for  å kunne bistå ved en eventuell senere smittesporing, er vi fortsatt pålagt å ha oversikt over de som er tilstede. Dette gjøres ved å notere navn ved inngangen. Listene vil bli oppbevart på kirkekontoret i 14 dager og deretter makulert. Det vil kun være kommuneoverlegen som vil kunne få fremvist listene.

Vi skal fortsatt hele tiden ha minst 1 meters avstand til hverandre. Dette gjelder både utenfor kirken, på veg inn og ut, i benkene (vi sitter på tredjehver benk, annenhver i domkirken).. Medlemmer av samme husstand kan selvsagt sitte sammen.

Tilbake