Helgehilsen fra Molde Domkirke 19. Februar


Helgehilsen fra Molde domkirke, 1. søndag i faste.

 


Helgehilsen fra Molde domkirke ved prest Ståle Johan Aklestad.

Klokkespill blir spilt av domkantor Magnus Moksnes Myhre

NoS 117: Se vi går opp til Jerusalem
NoS 118: Timen er komen

Tilbake