J.S. Bach - Fantasi i c-moll BWV 562


Orgel: Magnus Moksnes Myhre
Lyd/bilde: Gunnar Bergem
 


Askeonsdag
Noen toner fra orgelet på askeonsdag. Fantasi i c-moll, et stykke som kanskje er litt utypisk for Bach med alle sine ornamenter, men likevel med så mye sjel og menneskelighet i seg.

Askeonsdag - fastens begynnelse og dagen for bot og omvendelse. Det er en vanskelig øvelse for det moderne menneske å bli påminnet at vi er støv. Men med sine tekster har dagen viktige erkjennelser av hva som skjer hvis vi glemmer hvem som er vår skaper. Hvis vi glemmer ydmykheten. Ikke den ydmykheten som er selvutslettende, men ydmykheten i ordets opprinnelse - humilis - av humus; jord. At vi er skapt av jord og innåndet av Gud. I disse tonene kan vi dvele ved bildet av Gud som tar opp en neve jord fra marken og i kjærlighet blåser liv i den. (1 Mos 2;7) Og videre inn i fastetiden kan påminnelsen om dette få noe å si for vårt blikk både på oss selv og vår neste.

Tilbake