Bli med og støtt Røbekk kirkesenter!


Røbekk kirkesenter brukes til glede for store og små. Driften er basert på støtte fra menigheten. 

 

Menighetsrådet trenger flere faste givere for å kunne betale regninger, avdrag på lån og renter. Så langt brukes det oppspart kapital til dette.

Klikk her for å finne informasjonsbrosjyre om å bli giver.

I 2020 har det dessverre vært umulig å arrangere aktiviteter som kunne hjelpe kirkesenterets økonomi, som f eks basarfestival, musikkvelder, m.m 

Takk for at vi er sammen om å ta vare på kirkesenteret. .

Kontakt kirkekontoret om du har spørsmål. Tlf 71 11 15 90 eller epost: bolsoy.kirkekontor@molde.kirken.no

Foto: Ole Syltebø. Bearbeiding: Anette Stranden

Tilbake