Nyheter

Bli med i ARKEN søndagsskoler!

ARKEN søndagsskoler er en god møteplass for trosopplæring og vennskap.    Les mer...

Babysang på Røbekk Kirkesenter

   Les mer...

Diakoniplan i Bolsøy menighet

   Les mer...

Livsdialog

Velkommen til Livsdialog i Nordbyen kirke med enkel kveldsmat, samtaler om tr...   Les mer...

Småbarnstreff med babysang og småbarnssang i Molde domkirke

     Les mer...

Familiemiddag på Røbekk kirkesenter

   Les mer...

Bispevisitas i Bolsøy

   Les mer...

Tv aksjon 2018 Kirkens Bymisjon

   Les mer...