Nyheter

På kirkebakken - leserundersøkelse

Vi ønsker tilbakemelding på hvordan du liker menighetsbladet På kirkebakken og ...   Les mer...

Superfredag i Nordbyen kirke 17 august

       Les mer...

Sommerens kveldsgudstjenester på Romsdalsmuséet

Velkommen til en flott kveldsstund i kapellet.    Les mer...

Kirkekontoret i sommer

På grunn av ferieavvikling er kirkekontoret og sentralbordet i sommer kun betje...   Les mer...