Nye Molde kirkelige fellesnemd

Midsund, Molde og Nesset kirkelige fellesråd skal slås sammen fra 01.01.2020.

Det er opprettet en fellesnemd som skal ha ansvaret for dette arbeidet gjennomføres.

På denne siden finner du etterhvert informasjon om prosessen.