Møter og saker i rådene

Her finner du oversikt over menighetsrådenes og fellesrådenes møter og saker.

Normalt skal sakspapirer publiseres her noen dager i forkant av møtet.

Rådenes møter er offentlige med mindre de lukkes i medhold av lov.

Siden vil bli oppdatert fortløpende.     

For sakspapirer til tidligere møter, kontakt kirkevergen

Røvik og Veøy menighetsråd

Planlagte møter 2017:

19 januar 2017
9 mars 2017
11 mai 2017

31. august 2017
5.oktober 2017
16.november 2017
14.desember 2017

Sekken menighetsråd

Planlagte møter 2017: