Begravelser


Kontakt gravplassforvaltningen

Gravplassforvaltningen (Molde kirkelige fellesråd v/kirkevergen) har kontor i Gotfred Liesplass 4, 4 etasje.

Kontoret er betjent alle hverdager. 

Telefon: 71 11 14 70 / 75 (sentralbord man-tor 12.00 - 14.00)

E-post: gravplassforvaltningen@molde.kommune.no

Søk etter gravlagte

Valg av grav

Generelt om valg av grav

Her finner du informasjon om alternativer og valg av grav og gravsted på gravplassene i Molde kommune.

Les mer...

Ved valg av ny grav

Her finner du informasjon om valg av ny grav når det ikke skal benyttes reservert grav eller gravsted festet av familien.

Les mer...

Tøndergård gravlund - oversikt ledige graver

Her finner du oversikt over hvor det er ledige nye graver på Tøndergård gravlund.

Les mer...

Røbekk kirkegård - oversikt ledige graver

Her finner du oversikt over hvor det er ledige nye graver på Røbekk kirkegård.

Les mer...

Nedre og Øvre kirkegårder - oversikt ledige graver

Her finner du oversikt over hvor det er ledige nye graver på Nedre og Øvre kirkegårder..

Les mer...

Om valg av ny grav - informasjonsbrosjyre

Her finner du informasjon om valg av ny grav samlet i en brosjyre (utskriftsvennlig pdf).

Les mer...

Gravferd og gravplasser i Molde kommune

Gravferdsseremoni
De fleste begravelser foregår fra kirkene i Molde. Kirken tilbyr seremoni og oppfølging for sine medlemmer. Dersom man ønsker gravferdsseremoni i regi av et annet trossamfunn tar man kontakt med dette. Disse seremoniene foregår fra andre lokaler enn kirkebyggene. Dessverre kan vi enda ikke tilby eget tilrettelagt livssynsåpent seremonilokale i Molde kommune. Rådhussalen eller Gildehallen er de mest brukte lokalene utenom kirkene.

Forvalting av gravplassene
Molde kirkelige fellesråd forvalter gravplassene i Molde kommune på vegne av hele samfunnet og er forpliktet på å imøtekomme alle kommunens innbyggerne slik at deres tros- og livssyn kan ivaretas i forbindelse med gravferden på gravplassen.

Molde kommunes avdeling for Park og idrett gjør i henhold til avtale mellom kommunen og kirkelig fellesråd den praktiske jobben med graving, stell og vedlikehold på gravplassene. 

Kontakt gravplassforvaltningen
Telefon 71 11 14 70 (betjent man-tor 12.00 - 14.00)
e-post: gravplassforvaltningen@molde.kommune.no 

Prisoversikt

Bruk av kirkene er gratis for personer som er medlem i kirke og bosatt i Molde kommune.

For personer som er bosatt utenfor Molde kommune eller ikke er medlem i Den norske kirke tas det leie for bruk av kirke til gjennomføring av seremoni ved gravferd:
Leie av kirke, prest og organist: kr. 4 925,-
Leie av kirke og organist: kr. 3 000,-
Leie av kun kirke: kr. 2 000,-

 

Festeavgift for graver på gravplassene i Molde er for tiden kr 1750,- per grav for 10 år.

Navnet minnelund. Gravlegging i navnet minnelund koster kr 8000,- (10000,- for dobbel grav). Kostnaden inkluderer navneplate med innskripsjon på felles gravminne, blomsterstell i 20 år og festeavgift (når dobbel grav).

Vi tilbyr stell av grav:
Vår- og Sommerstell: kr 875,-
Vår og sommerstell (i bedplate med hull): kr 770,-
Høstplanting (lyngplanter): kr 260,-
Mosekrans og lys, jul: kr 300,-
Adm.gebyr (ved forhåndsbetalt avtale): kr 100,-

Oppretting av gravminne:
Etter nærmere henvendelse kan vi rette opp gravminner som er skjeve.
Pris: kr 815,-

Avtale om stell av graven

Ønsker du hjelp med å stelle plantefeltet foran graven? Gravplassbetjeningen kan...   Les mer...

Om gravminner og stell av grav

Her finner du mer informasjon og gravminner og stell av grav.   Les mer...

Feltinndeling - oversikt over gravplassene

Gravplassene er inndelt i felt. Her finner du en enkel oversikt over hvor felten...   Les mer...

Seremonirom og gravplass i Retiroparken?

Annhild Kjørsvik har tegnet framtidas gravplass i Retiroparken.   Les mer...

Regler for gravplassene

Gravplassene og forvaltningen reguleres av noen regler, fastsatt både lokalt og...   Les mer...