Begravelser


Kontakt gravplassforvaltningen

Gravplassforvaltningen (Molde kirkelige fellesråd v/kirkevergen) har kontor i Gotfred Liesplass 4, 4 etasje.

Kontoret er betjent alle hverdager. 

Telefon: 71 11 14 70 / 75 (sentralbord man-tor 12.00 - 14.00)

E-post: gravplassforvaltningen@molde.kommune.no

Søk etter gravlagte

Les vår brosjyre

Gravferd og gravplasser i Molde kommune

Gravferdsseremoni
De fleste begravelser foregår fra kirkene i Molde. Kirken tilbyr seremoni og oppfølging for sine medlemmer. Dersom man ønsker gravferdsseremoni i regi av et annet trossamfunn tar man kontakt med dette. Disse seremoniene foregår fra andre lokaler enn kirkebyggene. Dessverre kan vi enda ikke tilby eget tilrettelagt livssynsåpent seremonilokale i Molde kommune. Rådhussalen eller Gildehallen er de mest brukte lokalene utenom kirkene.

Forvalting av gravplassene
Molde kirkelige fellesråd forvalter gravplassene i Molde kommune på vegne av hele samfunnet og er forpliktet på å imøtekomme alle kommunens innbyggerne slik at deres tros- og livssyn kan ivaretas i forbindelse med gravferden på gravplassen.

Molde kommunes avdeling for Park og idrett gjør i henhold til avtale mellom kommunen og kirkelig fellesråd den praktiske jobben med graving, stell og vedlikehold på gravplassene. 

Kontakt gravplassforvaltningen
Telefon 71 11 14 70 (betjent man-tor 12.00 - 14.00)
e-post: gravplassforvaltningen@molde.kommune.no 

Prisoversikt

Bruk av kirkene er gratis for personer som er medlem i kirke og bosatt i Molde kommune.

For personer som er bosatt utenfor Molde kommune eller ikke er medlem i Den norske kirke tas det leie for bruk av kirke til gjennomføring av seremoni ved gravferd:
Leie av kirke, prest og organist: kr. 4 925,-
Leie av kirke og organist: kr. 3 000,-
Leie av kun kirke: kr. 2 000,-

 

Festeavgift for graver på gravplassene i Molde er for tiden kr 1750,- per grav for 10 år.

Navnet minnelund. Gravlegging i navnet minnelund koster kr 8000,- (10000,- for dobbel grav). Kostnaden inkluderer navneplate med innskripsjon på felles gravminne, blomsterstell i 20 år og festeavgift (når dobbel grav).

Vi tilbyr stell av grav:
Vår- og Sommerstell: kr 875,-
Vår og sommerstell (i bedplate med hull): kr 770,-
Høstplanting (lyngplanter): kr 260,-
Mosekrans og lys, jul: kr 300,-
Adm.gebyr (ved forhåndsbetalt avtale): kr 100,-

Oppretting av gravminne:
Etter nærmere henvendelse kan vi rette opp gravminner som er skjeve.
Pris: kr 815,-

Om valg av grav

Her finner du informasjon om alternativer og valg av grav og gravsted.    Les mer...

Avtale om stell av graven

Ønsker du hjelp med å stelle plantefeltet foran graven? Gravplassbetjeningen kan...   Les mer...

Om gravminner og stell av grav

Her finner du mer informasjon og gravminner og stell av grav.   Les mer...

Feltinndeling - oversikt over gravplassene

Gravplassene er inndelt i felt. Her finner du en enkel oversikt over hvor felten...   Les mer...

Seremonirom og gravplass i Retiroparken?

Annhild Kjørsvik har tegnet framtidas gravplass i Retiroparken.   Les mer...

Regler for gravplassene

Gravplassene og forvaltningen reguleres av noen regler, fastsatt både lokalt og...   Les mer...