Kirkesenter på Røbekk

 

07.10.2016

Vi bygger nå nytt kirkesenter ved Rebekk kirke!

Bolsøy menighetsråd har vedtatt å bygge kirkesenteret som vi tror vil bety mye for det kirkelige arbeidet i Bolsøy menighet og i Årølia/Røbekk-området. 

I kirkesenteret vil det foregå trosopplæringsaktiviteter, kirkekaffe, korøvelser og samlinger for unge, voksne og eldre. Det vil også være mulig å leie bygget til selskap i forbindelse med dåp, konfirmasjon, fødselsselskap og minnesamvær. 

Menighetsrådet går nå igang med å samle inn ca 4 mill kroner som er det som mangler for å fullfinansiere bygget. Kontakt kirkekontoret (tlf 71 11 15 90) hvis du ønsker å bidra.

Det er Asbjørn Bua ved arkitektkontoret BBW AS som har tegnet kirkesenteret. byggestart forventes i løpet av november 2016, og vi gleder oss til å ta det i bruk allerede høsten 2017.

Her kan du lese omtale i Romsdals Budstikke. og i menighetsbladet På kirkebakken