Diakonale temakvelder

 

16.07.2013

Diakoniutvalgene i Molde og Bolsøy har siden 2006 samarbeidet regelmessig om temakvelder med diakonale tema.

Diakoniutvalgene i Molde og Bolsøy har siden 2006 samarbeidet regelmessig om temakvelder med diakonale tema.

 

Vi har ønsket å skape et diakonalt fora som i seg selv gir sosialt fellesskap med samtale, mat og drikke.
Samtidig skal de også gi oss kunnskap og innsikt, slik at vi kan takle livet bedre og få større forståelse for hverandre. Temaene veksler mellom ”selvhjelpstema” og diakonale utfordringer i vår tid.

 

Våren 2016 var temaet: "Når det sunne blir usunt" - om relasjoner i vranglås ved Arne Tord Sveinall Institutt for sjelesorg, Modum Bad