Diakonale temakvelder

 

09.04.2018

Diakoniutvalgene i Molde og Bolsøy har siden 2006 samarbeidet regelmessig om temakvelder med diakonale tema.

Diakoniutvalgene i Molde og Bolsøy har siden 2006 samarbeidet regelmessig om temakvelder med diakonale tema.

 

Vi har ønsket å skape et diakonalt fora som i seg selv gir sosialt fellesskap med samtale, mat og drikke.
Samtidig skal de også gi oss kunnskap og innsikt, slik at vi kan takle livet bedre og få større forståelse for hverandre. Temaene veksler mellom ”selvhjelpstema” og diakonale utfordringer i vår tid.

 

Diakoniutvalget i Bolsøy arrangerer torsdag 19. april kl. 19.00- 21.30 temakveld på Røbekk kirkesenter der Arne Tord Sveinall fra Institutt for sjelesorg, Modum Bad, er kveldens gjest. Temaet er "Sjelesorg i hverdagen". Før eller siden trenger vi alle noen å snakke med- om livet, de vanskelige spørsmålene, sorgen, konfliktene, tvilen og usikkerheten etc. De fleste sjelesorgsamtalene finner ikke sted på samtalerommene i forbindelse med en bestilt time. De skjer på kafeene, i parkene ved kjøkkenbordet eller på telefonen. Det handler om å hjelpe hverandre videre i livet. Vi ønsker denne kvelden å si noe om de gode oppmuntringene, ulike måter å lytte på, den tillitsfulle stillheten og de forsiktige utfordringene. Håpet er å kunne bidra til at vi alle våger være gode lyttere og samtalepartnere for hverandre. Arne Tord Sveinall er kveldens innleder. Han har vært ansatt ved Institutt for sjelesorg, Modum Bad siden 1988. I denne tiden har han arbeidet med sjelesorg, veiledning og kursvirksomhet. Menighetsmusiker Ingrid Maregrete Winter-Hjelm deltar som musiker med piano og sang. Det vil også bli bevertning. Inngang kr. 100.- Vel møtt!