Bolsøy er grønn menighet

 

15.07.2013

Bolsøy menighet er opptatt av ”vern av skaperverket” og er godkjent/sertifisert som ”grønn menighet”.

Bolsøy menighet er opptatt av ”vern av skaperverket” og er godkjent/sertifisert som ”grønn menighet”.

 

For å være grønn menighet må en ha minst 25 grønne tiltak.
Bolsøy menighet har disse:

1. Vi vil feire ”skaperverkets dag”.
2. Vi vil arrangere minst en gudstjeneste med fokus på miljø, forbruk og rettferd i løpet av kirkeåret.
3. Vi vil inkludere miljø, forbruk og rettferd-perspektiver i liturgien og i prekenen der det er naturlig.
4. Vi vil arrangere gudstjeneste i friluft minst en gang i året.
5. Vi vil integrere forbruk og rettferd-perspektiver i vår undervisning og trosopplæring.
6. Vi vil arrangere tema-kveld med fokus på miljø, forbruk og rettferd.
7. Vi vil formidle stoff om miljø, forbruk og rettferd i menighetsbladet.
8. Vi vil delta i fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp (KN) og sørge for å ha en KN-kontakt i menigheten.
9. Vi vil bruke Fairtrade-merkede produkter når slike finnes.
10. Vi vil velge miljømerkede produkter når slike finnes.
11. Vi vil velge lokalt produserte varer når slike finnes.
12. Vi vil unngå bruk av kjemikalier ved rengjøring.
13. Vi vil ta initiativ til en enøk-sjekk av menighetens bygninger.
14. Vi vil bruke sparepærer.
15. Vi vil senke temperaturen når det ikke er folk i kirka, menighetshus og kontor.
16. Vi vil slukke lyset i rom som ikke er i bruk.
17. Vi vil skru av PC’en når vi går for dagen.
18. Vi vil fylle opp oppvaskmaskinen før den settes på.
19. Vi vil oppfordre ansatte og besøkende til å gå, sykle eller reise kollektivt til/fra kirka.
20. Vi vil legge til rette for sykkelparkering ved kirka.
21. Vi vil kopiere på begge sider av arket
22. Vi vil være med å arrangere byttemarked, loppemarked eller benytte gjenbruksbutikker
23. Vi vil levere glass og metall til resirkulering.
24. Vi vil levere plast til resirkulering.
25. Vi vil levere EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall) til godkjent mottak (butikk eller miljøstasjon) eller gjenbruksordning der det er mulig.
26. Vi vil levere kjemikalierester til godkjent mottak.

Vil du selv leve miljøbevisst og forplikte deg egne miljøtiltak kan du gjøre det ved å gå inn på www.gronnhverdag.no Under ”Gjør noe” finner du: ”Gi et grønt løfte”.

Les mer om grønne menigheter på:  www.grønnkirke.no