Gründere i domkirken

 

15.04.2015

Vinnerne i kommunefinalen av årets gründercamp med ide for domkirken.

I årets gründercamp fikk ungdomsskoleelever i kommunen mange oppgaver fra foreskjellige bedrifter. En av gruppene fra Skjevik ungdomsskole fikk denne oppgaven:

Hvordan bruke moderne informasjonsverktøy i informasjon til besøkende i Molde domkirke?
Molde domkirke er et av de eldste og mest synlige signalbygg i Molde. Det er et viktig sted for de som bor i Molde og et sted mange av de som besøker Molde gjerne går innom. Gjennom året er det mange tusen moldensere, barnehager og skoleklasser, turister og andre som bruker kirken eller kommer innom bare for å se. Det store spørsmål for oss er hvordan vi kan gi alle disse informasjon om kirken på en enkel og effektiv måte?

Den tradisjonelle måten informasjon er blitt gitt på i kirken er gjennom brosjyrer og å guide. Skoleklasser og andre grupper blir guidet og om sommeren har vi i perioder hatt betalt guidetjeneste. Å guide turister har vi gått bort fra for det går alltid med stort underskudd. Vi ønsker å få innspill om hvordan vi kan utnytte nye dagens informasjonsverktøy til å gi informasjon og hvordan informasjonen bær være og presenteres for å nå dagens mennesker. 

Oppgaven ble løst ved at de foreslår en app til mobiltelefonen som kan lastes ned og benyttes av besøkende i domkirken. Appen leser såkalte qr-koder som er plassert ut ved de forskjellige elementene (eks altertavla) i kirken. Når koden scannes kommer informasjon om altertavla fram på telefonen. Enkelt og greit! 

Gruppa vant kommunefinalen og går nå videre til fylkesfinalen. Juryen uttaler at løsningen er enkel og god og i tillegg til å fungere i Molde domkirke kan  med enkle grep den benyttes i alle kirker og severdigheter rundt om i landet!

Vi gratulerer elevene fra Skjevi ungdomsskole Niklas Eidseter, Nora Skjevik, Anna Astrup, Tord Rømo og Helene Thoresen som vant finalen og laget et godt produkt vi kanskje kan benytte i domkirken.

Lenke til omtale i Romsdals Budstikke