Småbarnstreff med babysang og småbarnssang i Molde domkirke

 

25.02.2013


 

På grunn av sykdom er vi dessverre nødt til å avlyse Baby- og Småbarnssang i Molde domkirke høsten 2018. 

Vi starter opp igjen i januar 2019.

Se forøvrig tilbud i Bolsøy kirkesenter. Her finner du mer info om dette.

 

Ellers er det alltid rom for dere på gudstjenenstene våre. Se i kirkelista i Romsdals Budstikke lørdager eller info på nettsiden vår www.molde.kirken.no.

Håper vi sees!

 

 


INFORMASJON OM SMÅBARNSTREFF OG BABYSANG:
På Babysang og Småbarnstreff er det to grupper for de minste, 0-12 mnd, parallelt med gruppene for de større barna, 1 år og  2-3 år.
Torsdager kl 11.00-12.30 i Domkirkekjelleren. Egen inngang fra Kirkekråpet; gå opp mellom Rådhusplassen og Aandahls . Stikkvei inn til kirkekjelleren.

PROGRAM FOR DAGEN ER:
11:00 Registrering av barn og voksne
11:10 Babysang 0-1 år og Småbarnssang for 1 åringene/Lunsj, prat og lek for de som ikke er på sanggruppe
(11:35 Babysang 0-1 år og Småbarnssang for 2-3 åringene/Lunsj, prat og lek for de som ikke er på sanggruppe) - om det er for mange til en gruppe.
12:30 Treffet avsluttes. Alle rydder stoler og eventuelt boss etter seg og sine.

Vi kjører en gruppe for 0-1 år og en for 1-3 år de dagene det er få som møter. Så det er lurt å møte kl 11:00 uansett.

Det blir det servert kaffe/te og  frukt – kr 20 pr voksen. Ta med matpakke så spiser vi lunch sammen.

 

MÅLSETTING
Småbarnstreffet er et åpent tilbud uten forhåndspåmelding. Vi har en tredelt målsetting:
- Vi ønsker å støtte oppunder trosformidlingen i hjemmet ved å også bruke kristne sanger og å markere høytider som jul og påske.
- Vi ønsker å styrke det positive samspillet mellom barnet og barnets foreldre eller andre omsorgspersoner. Sanger, rim og regler vi bruker på småbarnstreffet håper vi også kan være til bruk og glede i hjemmet.
- Vi ønsker å legge til rette for en sosial møteplass.

Småbarnstreffet er tilknyttet NMS (Norsk misjonsselskap), og den frivillige medlemskontingenten på kr 50 pr semester går til deres HIV-AIDS-arbeid blant barn og kvinner i Kamerun.