Konfirmant i Molde domkirke menighet 2017-2018

Informasjonsbrosjyre om konfirmasjonstiden i Molde domkirke 2017-2018 vil bli utsendt i siste halvdel av mai til alle medlemmer som er født i 2003 .

Torsdag 1. juni  kl. 19.00 blir det informasjonssamling for ungdommer og foreldre i Molde domkirke. 


Oppstart til høsten:
Alle påmeldte konfirmanter får i slutten av august tilsendt e-post med semesterprogram for gruppen en er plassert i og andre nødvendige opplysninger. Undervisningen starter etter høstferien, men før det har vi presentasjonsgudstjeneste og leir. 

Informasjonsbrosjyre:
Klikk på bildet for å finne informasjon om konfirmasjonstiden 2017-2018 i Molde domkirke.
 

 

 

Innmelding til konfirmsjonstiden

Påmeldingen er nå stengt. Hvis du likevel ønsker å delta ta kontakt med kateket Aud Marit Andreassen på e-post: aud.marit.andreassen@molde.kommune.no

 

Konfirmasjonsdager i Molde domkirke 2017 - 2020


2017:    Lørdag 6. mai 
             Søndag 7. mai 
             Søndag 14. mai

2018:    Lørdag 5.mai 
             Søndag 6. mai 
             Søndag 13. mai

2019:    Lørdag 4. mai 
             Søndag 5. mai 
             Søndag 12. mai

2020:    Lørdag 2. mai 
             Søndag 3. mai 
             Søndag 10. mail