Menighetenes aktiviteter

Sommerens kveldsgudstjenester på Romsdalsmuséet

Velkommen til en flott kveldsstund i kapellet.    Les mer...

Superfredag i Nordbyen kirke 17 august

       Les mer...

Babysang i Røbekk Kirkesenter

   Les mer...

ONSDAGSKAFFE i kirkekjelleren, Molde domkirke.

MØTEPLASS I SJØMANNSKIRKE-STIL ; servering av vafler/kaffe, aviskrok, god p...   Les mer...

Barnekor i Kleive menighet

Nå blir det barnekor i Kleive menighet igjen! Oppstart onsdag 19. april.  ...   Les mer...

Samtaler/sjelesorg

Trenger du noen å snakke med – eller en medvandrer?    Les mer...

Bolsøy er grønn menighet

Bolsøy menighet er opptatt av ”vern av skaperverket” og er godkjent/sertifisert ...   Les mer...

Småbarnstreff med babysang og småbarnssang i Molde domkirke

     Les mer...

Bolsøya barnegospel

Bolsøya barnegospel er et kor for barn fra 5 år og oppover.    Les mer...

Molde domkantori

   Les mer...

Schola Cantorum - Molde domkirkes korskole

   Les mer...

"Treffpunkt for alle"

   Les mer...